“All that is valuable in human society depends upon
the opportunity for development accorded the individual.”
Albert Einstein

BRAINPERFORM ASSESSMENT

Succesul unei companii depinde de  modul în care colaborează și se manifestă membrii echipei sale, atât în raport unii cu alții, cât și în raport cu activitatea lor.

Plecând de la aplicarea instrumentului propriu de evaluare a competențelor BrainPerform sau a altor instrumente relevante de evaluare, specialiștii noștri elaborează rapoarte precise despre competențele oamenilor, pe baza cărora facem recomandări care să dezvolte mai departe abilitățile persoanelor testate.

VREI SĂ ÎI CUNOȘTI  MAI BINE PE CEI CU CARE LUCREZI?

  • Vrei să știi în ce măsură membrii echipei au capacitatea de a rezolva probleme?
  • Vrei să știi dacă un manager are abilitatea de a asculta și a oferi feedback?
  • Vrei să stii cât de ușor se adaptează o persoană la situații noi?
  • Vrei să înțelegi cum răspund membrii echipei la stress?

EVALUAREA COMPETENȚELOR BAZATĂ PE NEUROȘTIINȚE

Instrumente tradiționale de evaluare
Vs
Instrumentul de evaluare BrainPerform
Durata: până la 2 ore
Durata: 45 de minute
Tip: subiectiv
Chestionarele de evaluare sunt strict legate de modul în care se percepe pe sine persoana evaluată, de cele mai multe ori proiectiv și nu real. De aceea aceste date ne oferă informații distorsionate despre persoana respectivă.
Tip: obiectiv
Pe baza exercițiilor se colectează timpi de reacție, număr de erori și mod de răspuns atunci când sunt prezentați stimuli vizuali. Aceste date sunt colectate și analizate obiectiv, iar rezultatele au acuratețe științifică.
Ce identifică: comportamente
Aceste instrumente măsoară atitudini sau comportamente la nivel de cele mai multe ori strict declarativ și rareori oferă informații despre ce stă la baza acestor comportamente.
Ce identifică: mecanisme psihologice
Evaluarea pe baze neuroștiințifice identifică gradul de dezvoltare a rețelelor neuronale care stau la baza comportamentelor umane.
Adaptat: unei anumite tări
Fiind de multe ori un test verbal, limba în care sunt scrise întrebările și modul în care s-a făcut adaptarea acestora poate influența subiectiv rezultatele.
Adaptat: universal
Fiind un test non-verbal, acesta poate fi aplicat oricui, indiferent de limba pe care o vorbește persoana respectivă.
Traditional assessment tools
Durata: până la 2 ore
Tip: subiectiv
Chestionarele de evaluare sunt strict legate de modul în care se percepe pe sine persoana evaluată, de cele mai multe ori proiectiv și nu real. De aceea aceste date ne oferă informații distorsionate despre persoana respectivă.
Ce identifică: comportamente
Aceste instrumente măsoară atitudini sau comportamente la nivel de cele mai multe ori strict declarativ și rareori oferă informații despre ce stă la baza acestor comportamente.
Adaptat: unei anumite tări
Fiind de multe ori un test verbal, limba în care sunt scrise întrebările și modul în care s-a făcut adaptarea acestora poate influența subiectiv rezultatele.
Neuroscience  and BrainPerform test
Durata: 45 de minute
Tip: obiectiv
Pe baza exercițiilor se colectează timpi de reacție, număr de erori și mod de răspuns atunci când sunt prezentați stimuli vizuali. Aceste date sunt colectate și analizate obiectiv, iar rezultatele au acuratețe științifică.
Ce identifică: mecanisme psihologice
Evaluarea pe baze neuroștiințifice identifică gradul de dezvoltare a rețelelor neuronale care stau la baza comportamentelor umane.
Adaptat: universal
Fiind un test non-verbal, acesta poate fi aplicat oricui, indiferent de limba pe care o vorbește persoana respectivă.
Platforma BrainPerform

BrainPerform este un instrument care evaluează nivelul de dezvoltare a 12 competențe de soft-skills. Instrumentul măsoară capacitățile creierului cu scopul de a înțelege și a evalua obiectiv comportamentele și abilitățile umane.

Instrumentul, cu un grad avansat de obiectivitate și precizie în comparație cu alte instrumente de evaluare, a fost elaborat pe baza datelor furnizate de cercetări realizate în domeniul Neuroștiințelor Comportamentale.

Doresc mai multe informații
Rapoarte

În urma evaluării utilizând platforma BrainPerform, se pot genera diverse rapoarte care oferă informații privind atât dezvoltarea competențelor, cât și gradul de job matching (conform unor note predefinite de către angajator).

Datele colectate de BrainPerform indică legătura dintre competențe profesionale și manageriale, comportamentele aferente ce definesc fiecare competență și nivelul de dezvoltare al unor mecanisme din creier aflate în legătură cu aceste competențe.

Doresc mai multe informații
Dezvoltare

Prin intermediul raportului, se identifică nivelul de dezvoltare al competențelor și se poate alcătui un plan de dezvoltare individualizat, în funcție de scopurile de dezvoltare personală și profesională a fiecărei persoane.

Pentru dezvoltarea angajațiilor, recomandăm utilizarea tehnicilor de BrainFitness sau participarea la programe de training oferite de către noi, programe personalizate care vizează dezvoltarea acestor competențe și abilități.

Doresc mai multe informații

Platforma BrainPerform

BrainPerform este un instrument care evaluează nivelul de dezvoltare a 12 competențe de soft-skills. Instrumentul măsoară capacitățile creierului cu scopul de a înțelege și a evalua obiectiv comportamentele și abilitățile umane.

Instrumentul, cu un grad avansat de obiectivitate și precizie în comparație cu alte instrumente de evaluare, a fost elaborat pe baza datelor furnizate de cercetări realizate în domeniul Neuroștiințelor Comportamentale.

Doresc mai multe informații

Rapoarte

În urma evaluării utilizând platforma BrainPerform, se pot genera diverse rapoarte care oferă informații privind atât dezvoltarea competențelor, cât și gradul de job matching (conform unor note predefinite de către angajator).

Datele colectate de BrainPerform indică legătura dintre competențe profesionale și manageriale, comportamentele aferente ce definesc fiecare competență și nivelul de dezvoltare al unor mecanisme din creier aflate în legătură cu aceste competențe.

Doresc mai multe informații

Dezvoltare

Prin intermediul raportului, se identifică nivelul de dezvoltare al competențelor și se poate alcătui un plan de dezvoltare individualizat, în funcție de scopurile de dezvoltare personală și profesională a fiecărei persoane.

Pentru dezvoltarea angajațiilor, recomandăm utilizarea tehnicilor de BrainFitness sau participarea la programe de training oferite de către noi, programe personalizate care vizează dezvoltarea acestor competențe și abilități.

Doresc mai multe informații